เกี่ยวกับเรา


บริษัท ลี้เซียฮวด เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด

เริ่มดำเนินธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ สารกัดกร่อน กรดด่างทั่วไป  น้ำกลั่นบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ MAXZAA โดยเริ่มต้นกิจการเมื่อปี พ.ศ.2513 จนกระทั่งปัจจุบันกว่า 45 ปีแล้ว      ปัจจุบันบริหารงานโดย ดร.ปิยปราชญ์ ธิติวิรุฬห์  ประธานกรรมการ  ซึ่งสินค้าสารเคมีที่บริษัทจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ และบริษัทยังได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีจากโรงงานผู้ผลิตภายในประ เทศ  โดยทางบริษัทมีลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม เช่น โลหะ,โรงชุบ,ห้องเย็นแช่ แข็ง,เกษตรกรรม,ประมง,อาหาร-เครื่องดื่ม,บำบัดน้ำเสีย,ฟอกย้อมสิ่งทอ  พร้อมกันนี้ทางบริษัทยังได้ให้คำปรึกษาและจัดหาเคมีภัณฑ์ให้กับลูกค้าอีกด้วย  การจัดส่งสินค้าทางบริษัทได้จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยบริษัทได้ตระหนักถึงคุณภาพสินค้า ราคาที่ย่อมเยา และความพอใจของลูกค้า ส่งสินค้ารวดเร็ว ตรงเวลา เป็นสำคัญ

บริษัท ปิยปราชญ์ ปิโตรเลียม จำกัด
เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ.2552 เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ของแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย เช่น ปตท. บางจาก และอื่นๆ  จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นประเภทยานยนต์และอุตสาหกรรม  เช่น น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล ก๊าซ น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย จารบี และเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ GS 3K FB PANASONIC   จำหน่ายค้าส่งและค้าปลีกในราคาย่อมเยา ส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ

อ่านบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำกลั่น